Proszę przeciągnąć kota w okrąg i nacisnąć przycisk "Potwierdź wybór".Proszę przeciągnąć kota w okrąg i nacisnąć przycisk "Potwierdź wybór".

Upuścić
tutaj

Accessibility option: listen to a question and answer it!

Type below the answer to what you hear. Numbers or words: